Spirit Energy utøver riggopsjon

Noble-rigg får mer arbeid.

Spirit Energy har utøvd en opsjon for den 2009-bygde jack up-riggen «Noble Hans Deuf» på britisk sokkel, ifølge Noble Corps seneste flåteoppdatering.Opsjonen er på 65 dager. Dermed har riggen fast arbeid til midten av desember.I tillegg gjenstår to opsjoner på 100 dager hver.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også