Spirit Energy har utøvd en opsjon for den 2009-bygde jack up-riggen «Noble Hans Deuf» på britisk sokkel, ifølge Noble Corps seneste flåteoppdatering.Opsjonen er på 65 dager. Dermed har riggen fast arbeid til midten av desember.I tillegg gjenstår to opsjoner på 100 dager hver.