Styrelederen går tvert i Oceanteam

Vil «klargjøre feilinformasjon».

Hessel Halbesma går av som styreleder i kriserammede Oceanteam med umiddelbar virkning, går det frem av en børsmelding.Avgangen kommer ifølge meldingen for å avdempe ytterligere reaksjoner mot selskapet og for å «klargjøre feilinformasjonen som nå sirkulerer».Utviklingen skjer i kjølvannet av at selskapet tidligere i dag kalte inn til en ekstraordinær generalforsamling fredag 13. april.Planen er da å godkjenne en finansiell restrukturering av selskapet.Finansavisen skriver torsdag at styret og ledelsen, sammen med eksterne rådgivere, forbereder innkalling til et obligasjonseiermøte der detaljene i redningsplanen skal fremlegges.I forlengelsen av dialogen med obligasjonseierne skal det altså avholdes en ekstraordinær generalforsamling.Mer om innkallingen til ekstraordinær generalforsamling her.


Les også