Tysk oljekjempe stålbull på Norge

Fra 3.000 til 100.000 fat på ti år. Og det stopper ikke der.

BASFs datterselskap innen olje og gass, Wintershall, varsler betydelig vekst i både omsetning og inntjening i 2018.- De avgjørende faktorene vil være positive priseffekter, så vel som høyere produksjon fra nystartede felt - spesielt i Norge, sa toppsjef Mario Mehren ifølge Reuters på en pressekonferanse i Kassel.Wintershall kunne vise til kraftig vekst på både topp- og bunnlinje også i 2017, takket være gode gasspriser.Da BASF la frem sine kvartalstall 27. februar, sto Wintershall ifølge nyhetsbyrået for 9,5 prosent av konsernets justerte driftsresultat (EBIT) og fem prosent av omsetningen.Wintershalls planlagte fusjon med russisk-eide DEA blir trolig sluttført innen utgangen av 3. kvartal 2018.Et oljeeventyrDet tyske oljeselskapet har i løpet av ti år økt produksjonen på norsk sokkel fra 3.000 til rundt 100.000 fat oljeekvivalenter. Dette øker ytterligere når Aasta Hansteen kommer i gang i 2018. Samtidig som store aktører forlater norsk sokkel, går Wintershall stikk motsatt vei.Selskapet planlegger ifølge årsrapporten som ble lagt frem i dag å investere over to milliarder euro (20 milliarder kroner) i leting og utvikling av funn på norsk sokkel mellom 2017 og 2020.Wintershall investerer over 50 prosent av sitt globale letebudsjett i Norge.