Skiferoljeboomen i Regina Mayors hjemland USA antyder at verden har langt større oljeressurser tilgjengelig til lave priser enn det en trodde for bare få år siden.– Skiferprodusentene er temmelig motstandsdyktige. De tjener penger. På 60 dollar fatet tjener de ganske bra med penger. Og de blir flinkere, sier Mayor til DN.Hun er global analysesjef for energi i konsulentgiganten KPMG.Mayor sier til DN at hun tror ikke tilgangen på olje globalt er begrensningen, slik en trodde da en snakket om en snarlig produksjonstopp – såkalt «peak oil» – for få år siden.Spørsmålet er i stedet når etterspørselen begynner å bikke nedover, mener hun.– Før snakket man om «peak oil». Nå snakker man om «peak demand», sier Mayor til avisen.