AF Gruppen har inngått intensjonsavtale med Statkraft Energi om å utføre anleggsarbeider på byggetrinn 2 av Storlia kraftverk i Eidfjord kommune, går det frem av en børsmelding.Kontraktssummen estimeres til 100 millioner kroner, eksklusive moms.Storlia kraftverk skal utnytte 75 meter høydeforskjell mellom Bjoreio og Sysenvatnet.Kraftverket er planlagt med en installasjon på ca. 8,5 MW, og vil produsere om lag 35 GWh per år.Avtalen omfatter anleggsarbeider i forbindelse med adkomst-, tilløp- og utløpstunneler, kraftstasjonen i fjell og betongarbeider i stasjonen. Kraftverket vil ligge inne i fjellet med en adkomsttunnel fra Storlia, på nedsiden av Riksveg 7.Vannet vil bli ført fra et nytt inntak i Bjoreio med ny tilløpstunnel inn til kraftverket. Fra kraftverket blir det en utløpstunnel som ender opp i eksisterende overføringstunnel mellom Bjoreio og Sysenvatnet.