Aker BP har fått klarsignal til boring av en avgrensningsbrønn i Barentshavet, ifølge en melding fra Petroleumstilsynet mandag.Avgrensningsbrønn 7222/10-1 i Svanefjellprospektet ligger rundt 65 kilometer nord-nordøst for Snøhvitfeltet.Oppstart er planlagt til mai 2018, og boringen skal utføres av Odfjell Drillings halvt nedsenkbare borerigg Deepsea Stavanger som ble ferdigstilt i 2010.