Beerenberg har blitt tildelt en 3-årig rammeavtale med opsjon på to pluss to år med Kværners verft i Verdal. Den nye avtalen erstatter tidligere rammeavtale som Beerenberg har hatt med Kværner i Verdal, heter det i en melding.Avtalen med Kværner gjelder for fagene overflate, passiv brannbeskyttelse, isolasjon, arkitekt og HVAC. Avtalen gjelder for alle prosjekter som utføres ved verftet i Verdal i avtaleperioden.Første avrop på rammeavtalen er i forbindelse med Aker BPs Valhall Flanke Vest, som er en ny ubemannet plattform som skal installeres på Valhall-feltet. Dette prosjektet inkluderer både stålunderstellet og topside, og alle rammeavtalens fag vil inngå.- Den nye avtalen har et utvidet leveranseomfang og en varighet som gir grunnlag for videre utvikling sammen med Kværner. Det at alle fag inngår allerede på første prosjekt, er selvfølgelig svært gledelig, sier konserndirektør Gisle Frydenlund i Beerenberg.- Beerenberg legger stor vekt på kvalitet, effektivitet og rettidige leveranser. Vi er veldig tilfredse med å kunne videreføre samarbeidet med Kværner, som vi har opplevd som positivt. I tillegg er det svært gledelig å få en bekreftelse på at vi er konkurransedyktige i dagens marked, sier Frydenlund i meldingen.