Eni er onsdag ute med en ny strategiplan for 2018-2021, samt status status på forskning, utvikling og selskapets grønne aktiviteter.Her kommer det frem at Eni over de neste fire årene planlegger å bla opp syv milliarder euro i Euro, tilsvarende i overkant av 67 milliarder kroner. Av disse er en milliard euro øremerket til selskapets grønne aktiviteter, opplyser selskapet i en melding. - Vi opererer i flere titalls land verden rundt (…) Italia er det landet vi planlegger å investere mest: Syv milliarder euro over de neste fire årene, derav en milliard euro som har blitt øremerket til grønne aktiviteter, inkludert forskning- og utviklingskostnader for de-karboniseringsprosess, sier Eni vil investere syv milliarder euro i Italia over de neste fire årene, inkludert en milliard i "grønne aktiviteter", sier konsernsjef i Eni, Claudio Descalzi.