Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.106 rigger i operasjon per 20. april. Det er fire færre enn for en uke siden.I USA var det totale antallet rigger i drift 1.013, opp fem fra uken før.Antall amerikanske oljerigger steg med fem, til 820. Antallet gassrigger var 192, uendret fra uken før.Riggtellingen for Canada viste i samme periode 93 rigger i drift, ned ni fra uken før. I Mexicogulfen var det 18 rigger i drift, opp to fra uken før.