DOF Subsea har blitt tildelt flere kontrakter i atlanterhavsregionen, og som sikrer utnyttelse i subsea/IMR-segmentet, går det frem av en børsmelding.Blant disse er en global 4-årig rammeavtale for levering av undersøkelses- og posisjoneringstjenester på tredjeparts fartøyer.Videre følger en kontrakt for flere avviklingskampanjer i Nordsjøen, noe som sikrer utnyttelse av Skandi Neptune inn i 3. kvartal 2018.Selskapet varsler også om kortsiktige kontrakter for levering av fartøys- og ROV-tjenester (remotely operated vehicles), noe som sikrer utnyttelse for Geosund og Skandi Constructor i 2. kvartal 2018.Sistnevnte følger også med et potensial for forlengelser.