Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen fredag 6. april 2018:Siden oljeprisen falt i 2014 hI denne vanskeligeDet Harald SolbergDet høres så enkelt ut
ar aksjonærer og eiere innen riggmarkedet, supplymarkedet og markedet for offshoreserviceselskaper opplevd et mareritt. Aldri tidligere har vi sett så mange børsnoterte selskaper som har mistet 99 prosent av aksjeverdiene. Listen er lang.Det snakkes likevel om et «stemningsskifte i rederiene», men ved årsskiftet lå det fortsatt 137 norskeide eller norskkontrollerte offshore serviceselskaper og 25 rigger i opplag.Hvis det går som eierne og Rederiforbundet tror, vil skip og rigger i opplag gå ned i år, men om det er nok til å få rater til å leve av, er usikkert. De samlede inntektene offshore er halvert fra 2014 til 2017.Eiere og aksjonærer forsvinner, nye kommer inn, refinansiering må på plass og kreditorene (banker og obligasjonseiere) har begynt å bokføre sine tap. situasjonen kommer adm. direktør i Rederiforbundet, Harald Solberg, med et patetisk utspill. På grensen til det komiske. Han sier at ratene i offshoresektoren ikke kan senkes ytterligere for å sikre utbytter til operatørene og bonus til de ansatte. «Rederiene kan ikke holde kostnadene nede for at oljeselskapene skal utbetale utbytter og bonuser,» sier Solberg, og det kobles rett opp til Statoil-sjefen Eldar Sætres lønnspakke på 15 millioner kroner.At Solberg ønsker ratene opp, er forståelig, men ratenivået har intet med utbytter og lederbonus i Statoil å gjøre.Man kan gjerne frata Eldar Sætre både lønn, bonus og pensjonsinnskudd, men det betyr ikke en krone (eller dollar) for ratenivået i Nordsjøen eller andre steder. kan si noe om, er lave rater, korte kontrakter, lav utnyttelse og høye opplagstall og vanvittig mye gjeld. Det populistiske våset kan han spare oss for.Ratenivået settes i et knallhardt marked hvor ene og alene tilbud og etterspørsel avgjør, og Eskil Eriksen i Statoil sier det slik: «Deretter blir det opp til leverandørene å ivareta egen konkurransekraft og vurdere hva som er forsvarlige kommersielle betingelser for dem når de konkurrerer om oppdrag.»Statoil gjør sin jobb (lavest mulige rater) og leverandørene må kjempe som løver, for å få skip og rigger ut av opplag.Nordsjøen er ikke en barnehage. når Solberg sier at «oljeselskapene må betale rater på et normalt nivå som sikrer forsvarlig lønnsomhet. Det budskapet går i særdeleshet til Statoil, som er den suverent største operatøren på norsk sokkel,» (DN) men det er ikke mer verdt enn et julekort.Noen tror at dagens rater for offshoreskip og rigger er på et bunnivå, og at det heretter bare kan gå oppover. Det får vi håpe, men hvis endringen skal skyldes redusert lønn og bonus til Eldar Sætre, er det ikke bare markedet det er noe galt med.Insanire.