Installeringen av Norges største oljerørledning er i gang

Statoil er i gang med operasjonene for å legge oljerørledningen til Johan Sverdrup-feltet.

Statoil har iverksatt operasjonene utenfor Mongstad for å installere det som blir Norges desidert største oljerørledning.Rørledningen som skal strekke seg mer enn 280 km fra Mongstad til Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen når den er ferdig installert, blir dratt gjennom et forhåndsboret hull på bunnen av Fensfjorden.Operasjonen gjennomføres ved hjelp av rørleggingsfartøyet Sapiem Castorone, og når Johan Sverdrup-feltet produserer på maks, vil hele 600.000 fat olje flyte gjennom rørledningen daglig inn til Mongstad.- Castorone starter nå rørleggingsoperasjonen i Fensfjord. Fartøyet vil legge så mye som 36.000 rør - totalt mer enn 400 km - når det installerer olje- og gasseksport rørledningen til Johan Sverdrup-prosjektet. Gitt at alt går detter planen, vil oljerørledningen nå Johan Sverdrup-feltet i juli, sier Geir Bjaanes som er ansvarlig for subsea, kraft og rørledninger for Johan Sverdrup-prosjektet.MilliardbesparelserSiden utviklingsplanen for Johan Sverdrup-prosjektet ble godkjent av norske myndigheter har kostnadene for fase 1 blitt redusert med mer enn 35 milliarder kroner.1,2 milliarder kroner av disse besparelsene er knyttet til en omlegging av ruten til den nevnte oljerørledningen, gjennom Fensfjord.Oljerørledningen skulle opprinnelig gått på land 10 kilometer fra oljeterminalen fordi det på daværende tidspunkt ikke ble ansett å være mulig å legge den gjennom Fensfjorden som følge av de eksisterende rørledningen i området.I 2015 fant imidlertid Statoil en måte å gjøre dette på, noe som har åpnet opp for operasjonen som nå er igangsatt.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også