Kontraktsdryss for DOF

Eivind Yggeseth

Har fått tre jobber i øst.

DOF Subsea har blitt tildelt korte kontrakter i Asia- og Stillehavsregionen innen subsea/IMR (inspection, maintenance & repair, red. anm), går det frem av en børsmelding.Skandi Hercules skal gjøre en jobb nord for Australia, og vil være beskjeftiget fra sent i april til langt inn i 3. kvartal 2018.Skandi Singapore har også fått et oppdrag i australsk farvann, og skal jobbe i tre uker fra midten av mai.Til slutt har fartøyet Geoholm blitt tildelt en kontrakt i vietnamesisk farvann. Denne gir rundt tre ukers arbeid fra slutten av april.Les mer her.