Odfjell Drilling vurderer en rettet emisjon med bruttoproveny på opptil 1,56 milliarder kroner, eller rundt 200 millioner dollar, går det frem av en børsmelding.Tegningskursen vil bli bestemt i en akselerert bookbuilding-prosess.Pengene vil gå til å finansiere vekst, samt generelle selskapsformål.Selskapet vurderer flere alternativer, og én av dem er et kjøp av semi-riggen Stena Midmax som skal bygges ved Samsung Heavy Industries.Ingen avgjørelse om kjøp er tatt ennå, og Odfjell Drilling understreker at gjennomføring av emisjonen ikke avhenger av et kjøp.Skulle selskapet kjøpe riggen, vil denne blant annet bli finansiert gjennom utstedelse av preferanseaksjer og warrants til Aker-eide Akastor eller et tilknyttet selskap.Akastor bekrefterI en kommer det frem at et Akastor-eid selskap er i fremskredne samtaler med Odfjell Drilling om å finansiere kjøpet av Stena Midmax.Akastor vil komme med ytterligere detaljer hvis samtalene resulterer i en endelig avtale mellom partene.Aker er største aksjonær i Akastor, med en eierandel på 36,7 prosent.Kjell Inge Røkke eier gjennom TRG Holding AS 66,99 prosent av Aker. I tillegg eier toppselskapet hans The Resource Group TRG AS 1,19 prosent av Aker.