USAs president Donald Trump skriver i en  fredag at oljeprisene er «kunstig svært høye».«Ser ut som Opec er på'n igjen. Med rekordhøye mengder av olje over alt, inkludert fullastede skip til sjøs, er oljeprisene kunstig svært høye! Ikke bra og vil ikke bli akseptert!», skriver Trump.