Questerre øyner lønnsom olje

Selskapet ser ingen røde flagg (rettet).

Eivind Yggeseth
Energi

Questerre har engasjert ingeniørene i Hatch Ltd. for integrering og støtte av arbeidet med mulighetsstudien for sitt oljeprosjekt («oil shale») i Jordan, går det frem av en børsmelding.- Dette er en viktig milepæl. Vår forberedende mulighetsstudie er fullført. Den har ikke identifisert noen røde flagg eller uventede tekniske utfordringer. Den antyder også at prosjektet kan være lønnsomt på dagens oljepriser, sier toppsjef Michael Binnion i en kommentar.Ifølge Binnion vil resultatene av Hatch-studien vil være klare på sensommeren 2018.Les mer her.

questerre
skiferolje
jordan
michael binnion