Olje- og energidepartementet godkjente i dag plan for utbygging og drift (PUD) av Fenja i Norskehavet, på sine hjemmesider.Partnerskapet skal investere 10,2 milliarder kroner i utbyggingen, og feltet har planlagt produksjonsstart i 2021.Olje- og energiminister Terje Søviknes presenterte nyheten på årets Norskehavskonferanse i Stjørdal idag, der tema var Energy Change.Fenja blir bygget ut med to havbunnsrammer og seks brønner som kobles opp mot Njord-feltet. Feltets utvinnbare reserver er på rundt 100 millioner fat oljeekvivalenter, med en planlagt produksjonsperiode på 16 år.Oljefeltet Fenja (tidligere Pil og Bue) ligger i utvinningstillatelse 586 på Haltenterassen i Norskehavet, rundt 35 kilometer sørvest for Njord-feltet og 120 kilometer nord for Kristiansund. Rettighetshaverne er VNG Norge AS (operatør, 30 prosent), Point Resources AS (45 prosent) og Faroe Petroleum Norge AS (25 prosent).DNO-løftTidligere i dag ble det kjent at , til en eierandel på 27,7 prosent.DNO stiger 3,9 prosent til 13,04 kroner.