Saudi Arabia vil ha 80 dollar fatet

Saudi Arabia sies å ha ambisjoner om å få oljeprisen opp på 80 dollar fatet, for å støtte børsnoteringen av Saudi Aramco.