Siden oljeprisen falt i 2014 har Statoil og andre oljeselskaper ifølge Rederiforbundet betalt så lave rater at få rederier tjener penger, skriver DN. Rederne ber oljeselskapene betale dagrater de kan leve av.– Ratene må opp. Vi må sikre bærekraftig lønnsomhet i hele verdikjeden. Rederiene kan ikke holde kostnadene nede for at oljeselskapene skal utbetale utbytter og bonuser, sier administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet.– Ratene på skip har vært så lave at de knapt dekker driftskostnadene. Det har ført til store tap. Når aktiviteten øker må også ratene opp. Oljeselskapene må betale rater på et normalt nivå som sikrer forsvarlig lønnsomhet. Det budskapet går i særdeleshet til Statoil, som er den suverent største operatøren på norsk sokkel, sier Solberg til DN.Pressetalsmann Eskil Eriksen i Statoil sier at ratenivået er avhengig av tilbud og etterspørsel, og at kontrakter med Statoil er inngått etter konkurranse i et marked.