Teknisk feil bidro til lavere oljeproduksjon på norsk sokkel

Oljedirektoratet er ute med sin rapport for mars.

Foreløpige tall viser at gjennomsnittlig dagsproduksjon på norsk sokkel i mars 2018 var på 1.901.000 fat olje, NGL og kondensat, opplyser Oljedirektoratet (OD) i en melding.Det er en nedgang på 46.000 fat per dag fra forrige måned.Ifølge Oljedirektoratet er de viktigste årsakene til lavere produksjon enn ventet tekniske problem på noen av oljefeltetene. Det totale gassalget var 10,9 milliarder standard kubikkmeter (GSm3), 0,8 milliarder mer enn måneden før.Væskeproduksjonen i desember fordeler seg slik: 1.519.000 fat olje, 352.000 fat NGL og 29.000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.Oljeproduksjonen er cirka 5 prosent under OD sin prognose og 3 prosent under prognosen for 2018.