Tror Farstad Shipping er i brudd

Sunnmøringer sliter.

I en kommentar til årsrapporten skriver Solstad Farstad at datterselskapet Farstad Shipping ikke er i stand til å møte et av sine lånevilkår.Vilkåret går på betjeningsevnen, og måler gjelden mot brutto driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA).- Lånevilkåret avhenger av en EBITDA-beregning, og kan derfor ikke måles nøyaktig før datterselskapets regnskaper for 1. kvartal 2018 er sluttført. Men dagens estimater indikerer at et brudd har skjedd, går det frem av en børsmelding.Basert på ledelsens prognoser for 2018, ventes datterselskapet å være innenfor lånevilkåret igjen i løpet av 2. halvår.Styreleder på vei utSamtidig går det frem av et forslag til generalforsamlingen at styreleder Terje Vareberg har bedt nominasjonskomitéen om å finne en erstatter. Komitéen foreslår tidligere Skagen-sjef Harald Espedal som ny styremedlem.Ifølge den samme meldingen har Sverre Andreas Farstad trukket seg fra styret.Blir forslaget tatt til følge, vil Solstad Farstad-styret bestå av Espedal, Merete Haugli, Toril Eidesvik, Ellen Solstad, Frank Reite og Harald Thorstein.Solstad Farstad faller 5,6 prosent til 5,55 kroner i tidlig handel på Oslo Børs tirsdag, og topper med dette taperlisten så langt.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også