Varsler funn i Norskehavet

Det er gjort gass/kondensat-funn nær Morvin-feltet i Norskehavet

OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelsene 644 og 644 B, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6506/11-10 i tillatelse 644 B.Brønnen er boret om lag 5 kilometer nordvest for Morvin-feltet i midtre del av Norskehavet og 245 kilometer nordvest av Kristiansund.Primært og sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum henholdsvis i nedre kritt (Langeformasjonen) og i midtre jura (Garnformasjonen).Brønnen påtraff i det primære letemålet en total gass/kondensat-kolonne på om lag 35 meter i Langeformasjonen, hvorav 15 meter utgjør reservoaret som består av sandsteiner med moderate til gode reservoaregenskaper. Gass/vann-kontakten ble ikke påtruffet. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i Langeformasjonen er på mellom 3 og 18 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. I sekundært letemål ble en total gass/kondensat-kolonne på om lag 95 meter påtruffet i Garnformasjonen, hvorav 85 meter utgjør reservoaret som består av sandsteiner med varierende reservoarkvalitet fra moderat til meget god. Gass/vann-kontakten ble påtruffet på 4295 meter under havnivå. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i Garnformasjonen er på mellom 3 og 21 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere å avgrense funnet med hensyn til en videre mulig framtidig utbygging. Statoil og OMV eier 30 prosent hver av lisensen, mens Faroe Petroleum og Spirit Energy har 20 prosent hver.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også