Borer tre brønner til på Equinor-felt

Øker med 70 millioner fat.

Energi

Equinor og lisenspartnerne på Fram-feltet har besluttet å bore tre nye brønner for 1,9 milliarder kroner, skriver førstnevnte på sine hjemmesider fredag.De tre brønnene vil gi 70 millioner nye fat olje og gass, takket være høyere gassprosesseringskapasitet på Troll C.Boringen av de tre brønnene skal etter planen starte ved årsskiftet 2018/19, med en varighet på rundt ett år.Installasjonsforberedelsene for gassmodulen startet tidlig i mai, og installasjonsarbeid på plattformen vil starte i juni. Oppstart av den nye gassmodulen ventes til høsten 2019.Equinor er operatør med 45 prosent av lisensen. ExxonMobil Norge har 25 prosent, mens Neptune Energy AS og Idemitsu Petroleum Norge AS har 15 prosent hver.Les mer her.

equinor
oljeboring
exxonmobil
idemitsu
Nyheter
Energi