Equinor vil betale utbytte for 4. kvartal 2017 på 1,8575 kroner per aksje, går det frem av en børsmelding.Selskapet annonserte 7. februar utbytte per aksje på 0,23 dollar kvartalet.NOK-beløpet per aksje er basert på gjennomsnittlig dollarkurs satt av Norges Bank for perioden pluss/minus tre virkedager fra eierregisterdato 18. mai 2018, totalt syv virkedager.Gjennomsnittlig dollarkurs satt av Norges Bank for denne perioden var 8,0760.Kontantutbytte vil bli utbetalt til aksjonærer på Oslo Børs på eller nær 30. mai 2018 og til eiere av American Depositary Receipts (ADR) på NYSE på eller nær 31. mai 2018.