Faroe Petroleum fullfører Fenja-salget

- Vi er fullfinansiert for å nå vårt organiske vekstmålet.

Energi

Det fremadstormende oljeselskapet Faroe Petroleum meldte i midten av februar at det ville selge en eierandel på 17,5 prosent i Fenja-utviklingen lokalisert i PL586 i Norskehavet til Suncor Energy.Etter salget som ble gjort til en prislapp på 54,5 millioner dollar, tilsvarende rundt 440 millioner kroner, vil selskapet sitte igjen med en eierandel i Fenja-utviklingen på 7,5 prosent.Torsdag melder det London-noterte oljeselskapet at salget er fullført.Faroe mottar et kontantbeløp på totalt 68 millioner dollar, eller rundt 550 millioner kroner, noe som reflekterer salgssummen i tillegg til justeringer i arbeidskapitalen, hovedsakelig investeringer som har blitt gjort siden salget trådde i kraft 1. januar 2018.- Jeg er fornøyd med å kunne annonsere sluttføringen av salget av en eierandel i Fenja-prosjektet vårt. Transaksjonen validerer Faroes forretningsmodell som består av å generere håndfaste og attraktive aksjonærverdier fra leteporteføljen vår, sier konsernsjef Graham Stewart i Faroe Petroleum i en kommentar.Han legger til at salget, i tillegg til kontantvederlaget, reduserer oljeselskapets investeringer knyttet til Fenja-utbyggingen til rundt 96 millioner dollar.- Dette vil igjen gi oss ytterligere likviditet for våre andre høykvalitetsprosjekter som Brasse-utviklingen, og sikrer at vi er fullfinansiert for å nå vårt organiske vekstmål på 35.0000 fat oljeekvivalenter pr. dag, sier han.- Faroe fortsetter å være trygge på sitt potensial til å overgå dette produksjonsmålet gjennom ytterligere organisk utvikling og investeringer, i tillegg til potensielle M&A-muligheter, legger han til.DNO-oppkjøp?Faroe-sjefen snakker om muligheter for M&A-transaksjoner (fusjoner og oppkjøp. journ.anm.), og nettopp det har vært et hett tema rundt det Færøyene-baserte oljeselskapet.Den siste måneden har det blitt spekulert i om at selskapet selv kan bli gjenstand for et oppkjøpsforsøk.I løpet av en tidagers periode i starten av april, kjøpte nemlig det norske oljeselskapet DNO seg opp til en eierandel på 28,71 prosent i Faroe, etter å ha bladd opp totalt rundt 1,5 milliarder kroner.DNO har fremholdt at det ikke har noen intensjon om å komme med et bud på hele selskapet, og skrev blant annet i rapporten for første kvartal at eierandelen komplementerer selskapets eksisterende portefølje på 19 letelisenser på norsk- og britisk sokkelUttalelsen om at DNO ikke vil by på hele Faroe, betydde, i henhold til regelverket, at selskapet ikke kan krysse grensen på 30 prosents eierskap før det har gått seks måneder.Hyret inn investeringsbankTil tross for både formaninger fra DNO-ledelsen og at det må gå seks måneder før noe mer kan skje, har Faroe-ledelsen rustet seg for at det kan komme et bud på hele selskapet.Industrikilder fortalte for snaue to uker siden til nyhetsbyrået Reuters at Faroe Petroleum i den forbindelse har hyret inn investeringsbanken Rothschild. Kildene tror nemlig at DNO vil prøve seg når den nevnte seksmåneders-perioden løper ut.Det tror også analytikere.«Vi tror DNO vil sette inn ytterligere tiltak og fullt ut kjøp Faroe Petroleum, da den nåværende eierstrukturen er fragmentert blant flere store institusjoner og noen få private aksjonærer, men timingen er høyst usikker», skrev analytiker Anders Torgrim Holte i Danske Bank, i et notat gjengitt av Reuters fra midten av april.Hverken Rotschild eller DNO har ønsket å kommentere saken overfor nyhetsbyrået.Konsernsjef Graham Stewart i Faroe Petroleum uttalte til Reuters da at de vil fortsette å bruke Rotschild, noe de også har gjort ved en tilsvarende anledning tidligere.

faroe petroleum
oljeselskaper
fenja-feltet
suncor energy
dno
oppkjøpsrykter
oppkjøp
fusjon
investeringer
Norskehavet