Havila ser stadig rødt

Men Fosnavåg-rederiet tapte enda mer på driften i 1. kvartal.

fosnavåg, sævik
Energi

Havila Shipping melder om et resultat etter skatt på minus 80,5 millioner kroner i 1. kvartal 2018, mot pluss 1.069,4 millioner kroner i samme periode i fjor.Resultatet før skatt ble minus 80,4 millioner kroner, sammenlignet med pluss 1.069,8 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet ble negativt med 71,8 millioner kroner, mot minus 62,1 millioner kroner året før.Totale driftsinntekter beløp seg til 124,7 millioner kroner, sammenlignet med 139,9 millioner kroner i 1. kvartal 2017.Regnskapet for 1. kvartal 2017 ble godskrevet med finansposter på 1.131,1 millioner kroner, hvorav innløsning av gjeld til underkurs utgjorde 1.206,2 millioner kroner.To båter ut av opplagRederiet har nå 23 fartøyer i drift, hvorav tre for eksterne eiere.Konsernet hadde ved utgangen av kvartalet seks fartøyer i opplag, hvorav tre PSV-er og tre AHTS-er.Rederiet opplyser at to av PSV-ene tas ut av opplag i 2. kvartal. Ett subsea-fartøy har hatt korte kontrakter i løpet av kvartalet.To PSV-er definert utenfor kjernevirksomhet ble solgt i mars 2018, og én gjenstår å selge.Flåteutnyttelsen var på 79 prosent i 1. kvartal 2018, eksklusive fartøyer i opplag.Flåten er balanseført til 4.217,9 millioner kroner.Rapporten her.

havila shipping
supply
Nyheter
Energi
Børs