Kraftig aktivitetsøkning i USA

Baker Hughes' riggtelling for Nord-Amerika viser mange flere enheter i drift.

Energi

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.140 rigger i operasjon per 25. mai. Det er 11 flere enn for en uke siden.I USA var det totale antallet rigger i drift 1.059, opp 13 fra uken før.Antall amerikanske oljerigger steg med 15, til 859. Antallet gassrigger var 198, etter en nedgang på to fra uken før.Riggtellingen for Canada viste i samme periode 81 rigger i drift, ned to fra uken før. I Mexicogulfen var det 18 rigger i drift, altså uendret fra uken før. Her finner du tallene fra Baker Hughes.

baker hughes
riggtelling
usa
canada
nord-amerika
Nyheter
Energi