Noreco søker om å få anke blytung dom

Må vente i kanskje to år. Hvis første hinder passeres.

Energi

Noreco har i dag sendt søknad til det danske Procesbevillingsnævnet (appellstyret) om tillatelse til å anke Siri-dommen til landets høyesterett, går det frem av en børsmeldingBehandlingstiden for søknaden estimeres til 11-13 uker.Gitt at Noreco får tillatelse, venter selskapet at det vil ta 1-2 år før en endelig høyesterettsdom foreligger.4. mai ble det kjent at Østre Landsret i Danmark har i det vesentlige har frifunnet forsikringsselskapene  i kravet fra Noreco Oil Denmark for dekning av skade på Siri-plattformen.Før dette, ifølge en dom 15. desember 2016 i Sø- og Handelsretten, fikk Noreco medhold. Selskapet ble da tilkjent en erstatning på 344 millioner dollar, samt strafferenter.

noreco
siri-feltet
riulf rustad
danmark
Nyheter
Energi