Seabird-emisjon i boks

Hentet 150 millioner kroner.

Energi

I går ble det kjent at Seabird Exploration har hyret inn ABG Sundal Collier og SpareBank 1 Markets for å gjennomføre en rettet emisjon med bruttoproveny på 100-150 millioner kroner.Sent torsdag kveld var pengene på plass.937,5 millioner aksjer hadde blitt plassert til kurs 16 øre, og dermed et bruttoproveny på 150 millioner kroner.Pengene vil gå til å finansiere arbeidskapital og potensielle nye investeringer i fartøyer og utstyr.Styreleder Arne Helland har gjennom sitt heleide selskap Turning Point AS blitt tildelt 2,5 millioner aksjer, og hadde ingen aksjer i Seabird i forkant.Videre ble styremedlem Hans Petter Klohs gjennom sitt heleide Carthea AS tildelt 1.562.500 aksjer. Heller ikke Klohs eide aksjer i selskapet før emisjonen.Toppsjef Christophe Debouvry har blitt tildelt 4.687.500 aksjer i emisjonen, og eier etter dette 12.687.500 aksjer i selskapet, tilsvarende 0,62 prosent av utstedte aksjer etter emisjonen.Hele meldingen her.

emisjon
seabird exploration
Nyheter
Energi