Seabird Exploration varsler emisjon

Meglerhus er engasjert.

Rui Vieira
Energi

Seabird Exploration har hyret inn ABG Sundal Collier og SpareBank 1 Markets med intensjon om å gjennomføre en rettet emisjon med bruttoproveny på 100-150 millioner kroner, går det frem av en børsmelding.Tegningskursen vil bli fastsatt via en bookbuilding-prosess.Pengene vil gå til å finansiere arbeidskapital og potensielle nye investeringer i fartøyer og utstyr.Nye kontrakter?Samtidig opplyser selskapet at det er i samtaler om å tilby ett eller flere fartøyer for potensielt store kontrakter for 2D-seismikk.Hvis tildelt, ventes prosjektene å starte opp i 2. halvår 2018, noe som potensielt kan øke ordreboken med 15 fartøysmåneder.Hele meldingen her.

seabird exploration
seismikk
emisjon
Nyheter
Energi