Søviknes frykter ikke ulønnsomme oljeinvesteringer i nord

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) er ikke urolig for at penger skal bli brukt på oljeinvesteringer som kan vise seg ulønnsomme i Barentshavet Sørøst.

Energi

Statsråden har måttet tåle kritiske spørsmål i forbindelse med at prognosene for framtidige inntekter fra havområdet ble kraftig feilberegnet.Men systemet er slik at oljeselskaper har egeninteresse av å utnytte alle samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter, mens samfunnsøkonomisk ulønnsomme ressurser forblir i bakken, fremholder Søviknes.– Som følge av denne utformingen av systemet, ser jeg liten risiko for private overinvesteringer i det aktuelle havområdet, skriver han i et brev til Stortingets energi- og miljøkomité.Miljøpartiet De Grønne er ikke fornøyd med svaret. Partiet mener Søviknes ikke svarer på spørsmål om flere konkrete mangler og feil i grunnlaget for å åpne Barentshavet Sørøst.FellesskapetKonkret stilte energi- og miljøkomiteen spørsmål om i hvilken grad statsråden mener beslutningsgrunnlaget kan påføre Norge «økt risiko for private overinvesteringer i det aktuelle havområdet.»I tillegg ville komiteen ha svar på om dette eventuelt kan føre til at fellesskapet i realiteten kan tape på aktiviteten som igangsettes.Søviknes mener imidlertid at beslutningen om å åpne Barentshavet Sørøst «har betydelig økonomisk oppside for Norge, mens nedsiden er meget begrenset».– Lønnsomhetstesten for petroleumsaktivitet i et område skjer ikke ved åpningsbeslutningen. Den kommer når aktivitet skal konkretiseres og gjennomføres av oljeselskapene, skriver han.– Hvilke verdier som vil tilfalle fellesskapet fra Barentshavet Sørøst, avhenger, som beskrevet over, i stor grad av hvilke ressurser som rettighetshavergrupper i området faktisk vil påvise og utvinne, fremholder Søviknes.Vurderer mistillitSvaret fra Søviknes holder ikke mål, mener MDGs stortingsrepresentant Per Espen Stoknes.– Det er å vise forakt for Stortinget og energi- og miljøkomiteen når han unnviker å svare på spørsmålene Stortinget ber om svar på. I spørsmålet nevnes seks feil i beslutningsgrunnlaget, som rett og slett overses, mener han.Stoknes ber Stortinget ta saken i egne hender, og varsler at MDG vil vurdere mistillit mot statsråden.I fjor ble det avdekket at Oljedirektoratet i konsekvensutredningen feilberegnet prognosene for framtidige inntekter fra Barentshavet Sørøst med over 100 milliarder kroner.Beslutningen om å gi tillatelse til oljeleting i området ble tatt av Stortinget i 2013, da de rødgrønne hadde flertall.(©NTB)

olje & gass
olje
terje søviknes
Nyheter
Energi