24.800 færre jobber i olje og gass

Antall sysselsatte i petroleumsnæringen har falt med 24.800 i perioden fra 2015 til 2017, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Energi

I 2015 ble 195.000 personer sysselsatt i den norske oljenæringen. I 2017 hadde dette tallet sunket til 170.200, en nedgang på 24.800 personer, skriver Sysla.Ifølge SSB betyr dette at samlet sysselsetting som kan knyttes til petroleumsnæringen har falt fra 7,1 prosent i 2015 til 6,1 prosent i 2017 av alle sysselsatte i Norge.Ifølge rapporten fra SSB har etterspørselen fra petroleumsnæringen falt, og i 2017 var samlet ressursbruk i petroleumsnæringen på rundt 9 prosent av fastlands-BNP– Det ventes at etterspørselen fra petroleumsnæringen vil holde seg om lag på dette nivået fram til 2021, skriver SSB.(©NTB)

ssb
olje
sysselsetting
Nyheter
Energi