Færre rigger i arbeid

Baker Hughes har talt.

Energi

Baker Hughes har gjort en ny, internasjonal riggtelling, og denne viser 967 rigger i arbeid i mai, 11 færre enn i april.Offshore var 198 rigger i drift, fire flere enn i april.Rigger i Nord-Amerika, Russland og Kina er ikke med i tellingen.Riggtellingen skiller seg ifølge TDN Direkt ut ved at den kun teller tiden riggene er i arbeid.Dette er normalt 50-75 prosent av tiden en rigg er under kontrakt.Les mer her.

rigg
riggtelling
baker hughes
Nyheter
Energi