Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.212 rigger i operasjon per 22. juni. Det er 14 flere enn for en uke siden.I USA var det totale antallet rigger i drift 1.052, ned syv fra uken før.Antall amerikanske oljerigger sank med én, til 862. Antallet gassrigger var 188, ned seks fra uken før.Riggtellingen for Canada viste i samme periode 160 rigger i drift, opp 21 fra uken før. I Mexicogulfen var det 18 rigger i drift, ned én fra uken før.