Gerdt Larsen øker i Petrolia

Rettet emisjon utført.

Energi

Petrolia-styret fordelte i går 5.375.798 (10 prosent) nye aksjer i en rettet emisjon mot de største aksjonærene, går det frem av en børsmelding.Tegningskursen ble satt til 3,20 kroner, etter en vurdering av vektede snittkurser de siste dagene og ukene, og utgjør 10-15 prosent rabatt på disse snittkursene.Larsen tegnetLarsen Oil & Gas AS, som er heleid av Increased Oil Recovery AS, har tegnet seg for 2.477.718 aksjer.Etter emisjonen eier de to selskapene 15.859.801 aksjer i Petrolia, tilsvarende en eierandel på 26,82 prosent.Berge Gerdt Larsen og hans nærmeste familie er indirekte minoritetsaksjonærer i Increased Oil Recovery AS, og Gerdt Larsen er også styreleder.Gerdt Larsen er også styreleder i Petrolia.Nilsen tegnetVidere har sjefen for den norske grenen av Petrolia SE, Sølve Nilsen, gjennom Serious AS, tegnet seg for 30.000 aksjer i emisjonen. Nilsen er styreleder i Serious AS.Serious AS eier etter emisjonen 194.971 aksjer, tilsvarende 0,33 prosent av Petrolia.

petrolia
berge gerdt larsen
emisjon
Nyheter
Energi