Etter stengetid på Oslo Børs i går ble det kjent at Panoro Energy
fra DNO.Samtidig varslet Panoro en rettet emisjon på opptil 4,25 millioner nye aksjer, og et potensielt salg av én million eksisterende aksjer.Mindre enn fire timer senere kunne selskapet fortelle om en vellykket gjennomføring av emisjonen, der 4.250.219 nye aksjer ble utstedt til forhåndsbestemt kurs 12,82 kroner.Emisjonskursen tilsvarte volumvektet snittkurs siste 30 dager, og en liten premie i forhold til gårsdagens sluttkurs (12,65 kroner).Betydelig overtegnetEmisjonen var betydelig overtegnet, og særlig interessen fra internasjonale investorer beskrives som stor.Selskapet la derfor også én million eksisterende aksjer ut for salg, noe som innbrakte 1,6 millioner dollar ekstra. Totalt innhentet bruttoproveny kom dermed på 8,3 millioner dollar.DNO tegnet seg for 2.641.465 aksjer i emisjonen, og vil etter fullført transaksjon eie 5,65 prosent av totalt utestående aksjer i Panoro.En rekke styremedlemmer deltok også i emisjonen, inklusive styreleder Julien Balkany, som tegnet seg for 325.000 nye aksjer, hvilket betyr at han er oppe i 2.681.253 aksjer i alt.Videre tegnet Torstein Sanness seg for 35.000 nye aksjer, noe som bringer ham opp i 70.000 aksjer.Dette går pengene tilNettoprovenyet fra emisjonen vil bli brukt på generelle selskapsformål, inklusive men ikke begrenset til: