Mye olje og gass igjen på norsk sokkel

I dag legger Oljedirektoratet fram Ressursrapport Leting 2018.

Det er mye olje og gass igjen på norsk sokkel, og det gir fortsatt store muligheter både i modne og mindre utforskede områder. Økt kunnskap, mer og bedre data, nye arbeidsmetoder og ny teknologi åpner for nye letemuligheter og kan gi flere lønnsomme funn. Men skal produksjonen av olje og gass opprettholdes over tid, må selskapene lete – og finne – mer, skriver OD.ODs estimat for totale påviste og ikke-påviste petroleumsressurser på norsk sokkel er om lag 15,6 milliarder standard kubikkmeter. Av dette er 7,1 milliarder Sm3, eller 45 prosent, solgt eller levert. OD anslår at det er 8,5 milliarder Sm3 igjen å produsere, hvorav 4,5 milliarder Sm3 er påviste ressurser og 4 milliarder Sm3 er ikke-påviste ressurser.-Tallene forteller oss at mulighetene på norsk sokkel er store og kan gi grunnlag for olje- og gassproduksjon i mange tiår, sier letedirektør Torgeir Stordal.Flere letebrønnerI år er det forventet 40 til 50 letebrønner, mot 36 i 2016 og 2017.Funnene de siste årene er i gjennomsnitt mindre enn tidligere. Mindre funn og færre brønner gjør det krevende å opprettholde produksjonen over tid. Det må bores flere brønner og gjøres større funn enn det som har vært gjennomsnittet de siste ti årene for at produksjonen skal opprettholdes på et høyt nivå. Mulighetene for å gjøre større funn er trolig størst i mindre utforskede områder, skriver OD.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker