Oljedirektoratet gir grønt lys

Produksjonen kan starte på Conoco Phillips-operert installasjon i Nordsjøen.

Ekofisk, Nordsjøen

Oljedirektoratet (OD) har gitt samtykke til at produksjonen kan starte på den Conoco Phillips-opererte installasjonen Ekofisk 2/4 VC i Nordsjøen, ifølge en melding fra OD torsdag.«Utbyggingen omfatter en bunnramme med fire brønnslisser og boring av fire brønner for vanninjeksjon. Dette skal bidra til å øke oljeproduksjonen med rundt 2,7 millioner standard kubikkmeter olje, tilsvarende 17 millioner fat», heter det i meldingen.Utbyggingen av 2/4 VC ble godkjent av Olje- og energidepartementet den 7. september 2017, som en endret Plan for utbygging og drift (PUD) til Ekofisk sør. Endret PUD ble godkjent uten vilkår. Nåværende ressurs- og kostnadsestimater er i tråd med det som ble lagt til grunn ved godkjenning av endret PUD.Investeringene er beregnet til om lag 2,3 milliarder kroner, opplyses det.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker