Russland støtter OPECs produksjonsøkning

Russland og ni andre oljeproduserende land slutter opp om OPECs løfte om å pumpe opp mer olje for å møte økende global etterspørsel og dempe prisveksten.

Olje- og energiministrene i de 14 landene i oljekartellet OPEC, med Saudi-Arabia i spissen, ble fredag enige om å jobbe for å øke oljeproduksjonen med rundt 1 million fat per dag fra juli.Lørdag fortsatte samtalene i Wien, og der fikk OPEC som ventet med seg ti partnerland under ledelse av Russland på planen. Gruppen, kjent som OPEC+, skal nå være enige om at OPEC skal øke produksjonen med totalt 600.000 oljefat daglig, mens partnerlandene skal stå for resten av økningen.Store industriland som India og Kina har lenge klaget over de økende oljeprisene, det samme har Sør-Korea og USA.SkepsisMålet med samtalene i Wien var å revidere en avtale om produksjonskutt som ble inngått for 18 måneder siden og som har hevet oljeprisen til nye høyder etter et historisk bunn-nivå. Før kuttet ble innført i slutten av 2016, lå prisen på 50 dollar, nå er den langt over 70 dollar.Iran var svært skeptisk til forslaget om å øke produksjonen på grunn av nye amerikanske sanksjoner. Det samme var kriserammede land som Venezuela og Irak, som heller ikke er i stand til å øke produksjonen med det første. Sluttresultatet fra lørdagens møte i Wien ble dermed en vag uttalelse der 1 million-tallet ikke ble nevnt.Ministrene erkjenner selv at produksjonsproblemene i flere av landene innebærer at den reelle økningen trolig blir på flere hundre tusen fat mindre enn målet på 1 million fat per dag.SkuffelseMarkedene var tydelig skuffet, og oljeprisen steg kraftig fram mot helgen. Ett fat nordsjøolje kostet fredag ettermiddag 75,50 dollar fatet, over 2,50 dollar mer enn dagen før.Bare Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Kuwait og Russland ser ut til å ha kapasitet til å øke produksjonen, påpeker analytikere.Beslutningen om å øke produksjonen ble ikke bare tatt av hensyn til oljeforbrukerne, det er også i oljelandenes egen langsiktige interesse. Dersom prisen blir for høy, kan billigere, alternative energikilder bli mer attraktive, påpeker Saudi-Arabias energiminister Khalid al-Falih.– Vi krever ikke et skifte bort fra petroleum, sier han.(©NTB)