Sevan Marine mister styremedlem

Bjørn Sund går på dagen.

Sevan Voyageur. Foto: Sevan Marine
Energi

Styremedlem Bjørn Sund har gitt beskjed om at han trekker seg fra styret i Sevan Marine med umiddelbar virkning, går det frem av en børsmelding.Avgangen skjer av personlige grunner.

sevan marine
Nyheter
Energi