Spår dobling i Seabird Exploration

- Når skal du kjøpe aksjen, hvis ikke nå?

Energi

ABG Sundal Collier-analytikerne John Olaisen og Haakon Amundsen oppgraderer Seabird Exploration fra hold til kjøp, går det frem av en analyse Hegnar.no har fått tilgang til.- Hvis ikke nå, når da? spør duoen i analyseoverskriften.Samtidig jekkes kursmålet opp fra 20 til 40 øre for selskapet som ifølge meglerhuset trolig er verdens største og mest effektive tilbyder av 2D-kapasitet.Avtaler i sikteEtter restruktureringen i 3. kvartal i fjor, gjeldskonvertering og emisjon er selskapet ifølge analysen netto cash-positivt for første gang i historien, anslått til 17 millioner dollar per 2. kvartal 2018.Dette tilsvarer syv øre per aksje.- Vi har høynet våre inntektsestimater for 2018 og 2019 med hhv. ni og 15 prosent etter den annonserte Norge-kontrakten , så vel som utsiktene til flere kontrakter fremover, skriver analytikerne.Effekten på estimatene for driftsresultat (EBIT) og resultat per aksje (EPS) er prosentvis store, men Olaisen og Amundsen minner om at de absolutte tallene er heller små.Olaisen ble for øvrig kåret til Norges beste analytiker innen oljeservice av Kapital tidligere i år.- Sterke på driftABG Sundal Collier påpeker i analysen at Seabird i løpet av de siste årene har halvert flåten (fra åtte til fire), kuttet kostnader til benet og nå fikset balansen.- Jo, selskapet opererer i den lave enden av markedet, men har et rykte på seg for å være sterke på drift og bør være godt posisjonert for en gjeninnhenting i markedet. Med en forbedret balanse, bør selskapet også være i stand til å dra nytte av noen ikke-organiske vekstmuligheter, skriver analytikerne.- Bare små forbedringer i flåteutnyttelse og/eller dagrater vil få multiplene til å se veldig attraktive ut, for eksempel en forventet EV/EBITDA på 2,8x i 2019, fortsetter Olaisen og Amundsen.EV står for entreprise value, som tilsvarer egenkapital pluss netto rentebærende gjeld. EBITDA er driftsresultat før av- og nedskrivninger.Øyner doblingSom den største risikofaktoren trekker ABG Sundal Collier frem at selskapet har slitt med ordreinngangen: visibiliteten i inntjeningen er begrenset.- På kort sikt er ledelsens største utfordring å holde selskapet flytende frem til markedet henter seg inn. Andre viktige risikofaktorer for våre estimater og kursmål er bevegelser i oljeprisen, oljeselskapenes leteinvesteringer og ledelsens evne til å vinne nye kontrakter, heter det.Seabird stiger 4,6 prosent til 20,5 øre på Oslo Børs mandag ettermiddag.ABG Sundal Collier øyner dermed nesten en dobling fra dagens nivåer.

john olaisen
abg sundal collier
seabird exploration
seismikk
Nyheter
Energi