Vil investere 142 mrd.

Det spanske oljeselskapet Repsol har oppdatert sin strategiske plan for 2018 til 2020.

Energi

I den oppdaterte strategiske planen til Repsol går det frem at selskapet planlegger å investere 15 milliarder euro, tilsvarende om lag 142 milliarder kroner, mellom 2018 og 2020.Allokeringen vil være 53 prosent i oppstrøm-virksomheten, mens 45 prosent vil være i nedstrøm-virksomheten, opplyses det.Videre går det frem at Repsol vil allokere 2,5 milliarder euro til energiprosjekter med lave utslipp og til å utvikle nye langsiktige driftsmuligheter.Den strategiske planen for 2018 til 2020 er selvfinansiert på en Brent-pris på 50 dollar per fat.

olje & gass
olje
repsol
Nyheter
Energi