Aker BP kjøper lisensportefølje for 1,67 mrd.

Aker BP har inngått avtale om kjøp av 11 lisenser fra Total.

Energi

Aker BP kjøper lisensportefølje bestående av 11 lisenser fra Total, ifølge en børsmelding tirsdag.Aker BP betaler 205 millioner dollar, tilsvarende om lag 1,67 milliarder kroner, opplyses det.Porteføljen inkluderer fire funn med netto utvinnbare ressurser på 83 millioner fat oljeekvivalenter.To av funnene, Trell og Trine, ligger i nærheten av Aker BP-opererte Alvheim-feltet og ventes å bli produsert gjennom Alvheim FPSO, går det frem av meldingen. Alve Nord-funnet ligger nord for Aker BP-opererte Skarv-feltet, og kan bli produsert gjennom Skarv FPSO, heter det videre.Rind-funnet er del av NOAKA-området, der selskapet jobber med en ny utvikling. Utvinnbare ressurser her estimeres til 500 millioner fat oljeekvivalenter.- Vi ser et stort verdiskapingspotensial ved å maksimere produksjonen gjennom vår produksjons-«hubber». Dette krever kontinuerlig utvikling og optimalisering av eksisterende reserver og ressurser, samt å legge til nye ressurser gjennom leting og oppkjøp av eksisterende funn. Med denne transaksjonen får vi tilgang til nye «tie-back»-muligheter i Alvheim- og Skarv-områdene, vi styrker vår ressursbase i NOAKA-området, og vi øker interessen i leteareal nær Ula-feltet. Disse nye ressursene vil videre styrke vår langsiktige produksjonsprofil og bidra positivt til fremtidig inntjening, sier konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP i meldingen.

aker bp
olje
olje & gass
lisenser
Nyheter
Energi