BW Offshore-fartøy i rute

BW Adolo på vei mot Afrika.

FPSO-en BW Adolo har forlatt Singapore, og er for tiden i transit til Tortue-feltet offshore Gabon, går det frem av en børsmelding.BW ventes å ankomme feltet i august 2018.- Vi er godt i rute for «first oil» senere i år, sier BW Offshore-sjef Carl K. Arnet.BW Adolo har en oljelagringskapasitet på 1,35 millioner fat, og en produksjonskapasitet på 40.000 fat per dag.Tortue-feltet er et av fire påviste funn i Ruche-området innenfor Dussafu-lisensen, offshore Gabon.Partner i Dussafu-lisensen, Panoro Energy, opplyser om den samme BW Adolo-utviklingen i en separat børsmelding.Les mer her.