Mer kontanter enn gjeld i Spectrum

Selskapet venter betydelig fall i nettoinntekter.

Eivind Yggeseth

Basert på foreløpige tall venter Spectrum-ledelsen bruttoinntekter på rundt 37 millioner dollar i 2. kvartal, går det frem av en børsmelding.Dette vil i så fall være ned fra 38 millioner dollar i samme periode i fjor.Nettoinntektene ventes til rundt 23 millioner dollar, mot 30 millioner dollar i 2. kvartal 2017.Forventede nettoinntekter deles mellom «late sales» på rundt 14 millioner dollar (åtte millioner dollar i 2. kvartal i fjor) og «early sales» på rundt ni millioner dollar (22 millioner dollar).Reduksjonen i «early sales» skyldes ifølge selskapet betydelig lavere multiklientinvesteringer.Spectrum venter å rapportere en sikret netto rentebærende gjeld på minus fire millioner dollar, ettersom kontantbeholdningen på 27 millioner dollar overstiger rentebærende gjeld på 23 millioner dollar.Hele meldingen her.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker