Mer kontanter enn gjeld i Spectrum

Selskapet venter betydelig fall i nettoinntekter.

Eivind Yggeseth
Energi

Basert på foreløpige tall venter Spectrum-ledelsen bruttoinntekter på rundt 37 millioner dollar i 2. kvartal, går det frem av en børsmelding.Dette vil i så fall være ned fra 38 millioner dollar i samme periode i fjor.Nettoinntektene ventes til rundt 23 millioner dollar, mot 30 millioner dollar i 2. kvartal 2017.Forventede nettoinntekter deles mellom «late sales» på rundt 14 millioner dollar (åtte millioner dollar i 2. kvartal i fjor) og «early sales» på rundt ni millioner dollar (22 millioner dollar).Reduksjonen i «early sales» skyldes ifølge selskapet betydelig lavere multiklientinvesteringer.Spectrum venter å rapportere en sikret netto rentebærende gjeld på minus fire millioner dollar, ettersom kontantbeholdningen på 27 millioner dollar overstiger rentebærende gjeld på 23 millioner dollar.Hele meldingen her.

spectrum
resultatvarsel
multiklientseismikk
Nyheter
Energi