Rekordlav vannføring i norske elver

Tørken gir rekordlav vannføring i nesten samtlige elver på Sør- og Østlandet, viser målinger fra Norges vassdrag- og energidirektorat.

I april var det flomvarsler i store deler av Norge. Nå er situasjonen snudd på hodet med rekordlave målinger i elvene. Det er blant annet en helt ekstrem situasjon i Norges lengste elv Glomma, med laveste vannmåling siden 1902, opplyser NVE.– Dette er en helt unormal situasjon, hvor vi ser rekordlave målinger flere steder i Sør-Norge. Det har allerede fått alvorlige konsekvenser, sier Hervé Colleuille, hydrogeolog og seksjonssjef i NVE.Colleuille peker på at manglende vann har gitt problemer for landbruket med avlingssvikt, manglende fôr, samt høy skogbrannfare i store deler av landet.Går utover fiskerneNår det er så lite vann i elvene, får det konsekvenser for fisken og fiskerne. Fiskebiolog Øyvind Fjeldseth sier han aldri har opplevd slik tørke før, noe som gjør at laksen og ørreten vil slite.– Mange ørretbekker har tørket helt ut, her risikerer fisken å dø ut. Samtidig vil lav vannføring føre til at laksen blir stående i elva, noe som gjør at laksen ikke vil bite, sier Fjeldseth.Dette er ikke noe problem i nord, der målestasjonene viser tilnærmet normal vannstand i elvene.– Situasjonen i Nord-Norge er helt motsatt, der biter fisken som vanlig og fiskerne kan nyte fiskesesongen, sier Fjeldseth.Lavt grunnvannI store deler av Sør-Norge, Trøndelag og sør i Nordland er grunnvannsnivået nå meget lavt og synkende, noe som kan bli en dramatisk situasjon, opplyser Norges vassdrags- og energiverk.– Det er ikke en dramatisk situasjon nå, men hvis dagens værtype fortsetter utover i juli, uten nedbør av betydning, vil situasjonen forverres ytterligere, særlig i Sør-Norge, sa Colleuille i NVE til NTB tidligere denne uka.(©NTB)


Les også