Ser betydelige lagertrekk i andre halvår

Saudi Arabia vil ikke dytte olje ut i markedet utover kundenes behov.

Saudi Arabia venter betydelige trekk i oljelagrene i andre halvår av 2018.Det sier det saudiske energidepartementet i en uttalelse, ifølge Bloomberg News.Videre sier departementet at landet kun vil eksportere fat som er øremerket til å matche bekreftede løftingsforespørsler, samt at de ikke prøver å dytte olje ut i markedet utover kundenes behov, ifølge Bloomberg.Departementet sier også at Saudi-Arabias råoljeeksport i juli vil være på om lag juni-nivåene, men at eksporten vil falle med 100.000 fat pr dag i august.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker