Shelf Drilling kjøper rigg

Børsnykommer utvider flåten.

Shelf Drilling har inngått endelig avtale med datterselskaper av Diamond Offshore om kjøp av jack up-riggen Ocean Scepter, går det frem av en børsmelding.Totalkostnad (inklusive kjøpesum, forventede kostnader for planlagt reaktivering og mobilisering) ventes til rundt 90 millioner dollar.Premium-riggen befinner seg for tiden i Mexicogulfen, men vil ved levering bli mobilisert til Midtøsten og øke selskapets flåte til 40 rigger.Shelf Drilling vil finansiere kjøpet med proveny fra børsintroduksjonen tidligere i juni, samt tilgjengelige kontanter.Riggen ventes levert i løpet av 3. kvartal 2018.Les mer her.